Κατασκευή εξειδικευμένων Web εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Κατασκευή εξειδικευμένων Web εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού

Η Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό την δημιουργία ερωτηματολογίου για την έρευνα και ανάλυση της ικανοποίησης του προσωπικού.

Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση της γνώμης των ατόμων που απαρτίζουν την επιχείρηση αναφορικά με σημαντικά ζητήματα τόσο για το σύνολο της εταιρίας όσο για κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά.

 

Οι υπάλληλοι συνδέονται στο σύστημα με τον κωδικό που έχουν αποκτήσει σε τυχαίο μοίρασμα κωδικών ώστε να υπάρχει πλήρης ανωνυμία. Δηλώνουν το βαθμό συμφωνίας τους με τις ερωτήσεις επιλέγοντας μία από τις απαντήσεις : (π.χ. συμφωνώ απόλυτα, μάλλον συμφωνώ, μάλλον διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα).

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρισης.

Στο τέλος του ερωτηματολογίου βγαίνει αναλυτικό report σε αρχείο excel και pdf για παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 

Κατασκευή εφαρμογής Έρευνας Ικανοποίησης Προσωπικού.

 

Οι ερωτήσεις μπορούν να έχουν τις παρακάτω μορφές:

  • Checkbox λίστα
  • Drop-down λίστα
  • Radio Buttons λίστα
  • Πίνακα αξιολογήσεων
  • Πεδίο κειμένου

 

Δείτε το demo της εφαρμογής Έρευνας Ικανοποίησης Προσωπικού:

Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού demo εφαρμογής

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορία, καθώς και για να συζητήσουμε για τον σχεδιασμό και κατασκευή της εφαρμογής για την επιχείριση σας.

Επικοινωνία με την OneFiveWeb

Επικοινωνία με την OneFiveWeb

EMAIL: [email protected]

ΤΗΛ.: 210 65 29 547
          6932 66 31 88